Kapplöpningsgatan 22

Kv. Fäktaren 1

Byggår: 1957

Total yta: 2 765 m²

Läge

En mindre fastighet med lagerlokaler och kontor för i huvudsak en hyresgäst. Används för lager och distribution av frukt och grönsaker.

Fastigheten är belägen vid järnvägsspår och har ramper för lastning och lossning från järnvägsvagnar men framförallt för lastbilar. Belägenhet med rangerbangård som granne och framtida planering av dubbelspår för tåg norr och söderut från Helsingborg samt Ramlösa stationsområde, gör fastigheten till centralt belägen med närhet till av- och påfart till E6 norr och söderut.

Historik

Kontorsdelen samt lagerbyggnad 1957, kyllager och lagerbyggnad 1969 samt ytterligare kyllager byggd 1994. Tidigare ägare K.A Lundbladh AB.

Övrigt

Fastigheten har under 2007 genomgått renovering både utvändigt och invändigt. Kyl ytan har utökats samt renoverats. Kyl ytorna i fastigheten uppgår idag till ca 1.000 kvm.
Under 2007 anslöts fastigheten till Öresundskraft fjärrvärmenät samt att elnätet är omlagt från högspänning till lågspänning.