Hemlock AB

Vi älskar att förvalta fastigheter.
LEDIGA LOKALER
Vi äger, förvaltar och hyr ut kommersiella lokaler.

Vi är flexibla och anpassar lokalerna efter hyresgästernas behov.

LEDIGA LOKALER
Söker du en ny lokal till ditt företag?

Vi är flexibla i vår syn på hur fastigheterna kan användas och tar gärna en diskussion med potentiella hyresgäster om vilka möjligheter som kan finnas för just deras verksamheter.

VÅRA FASTIGHETER
Koncernen äger för närvarande sex fastigheter.

Fastigheterna förvärvas oftast med byggnader som är i slutet av sin livscykel och utvecklas sedan successivt genom om- och tillbyggnader specifikt efter hyresgästernas behov och önskemål.