Om oss

Om företaget

Hemlock AB bildades redan på 1960-talet. Men det var först i början på 1990-talet som rörelsen koncentrerades till att enbart äga och förvalta fastigheter. Hemlock AB har tre helägda dotterbolag.

Fastigheter i familjeägda Hemlock AB – vars affärskoncept är att äga och förvalta kommersiella fastigheter med lokaler för kontor och verksamheter.

Fastigheterna förvärvas oftast med byggnader som är i slutet av sin livscykel och utvecklas sedan successivt genom om- och tillbyggnader specifikt efter hyresgästernas behov och önskemål. Hemlock AB är flexibel i sin syn på hur fastigheterna kan användas och tar gärna en diskussion med potentiella hyresgäster om vilka möjligheter som kan finnas för just deras verksamheter.

Koncernen äger för närvarande sex fastigheter, nämligen:

  • Kv Leda 2, Helsingborg, Bredgatan 17-19, Rönnowsgatan – 11.200 kvm
  • Kv Vattenpasset 2, Helsingborg Fraktgatan 1-9 – 1.100 kvm
  • Kv Studsaren 6, Helsingborg Bergavägen 19
  • Kv Fäktaren 1, Helsingborg Kapplöpningsgatan 22 – 2.995 kvm
  • Kv Kokosnöten, Helsingborg Industrigatan 83
  • Kv Olympiaden 2, Helsingborg Fäktmästaregatan 8
BOLAGETS MÅLSÄTTNING
Förvalta

Att förvalta fastigheterna på bästa sätt, vilket innebär bland annat att fastighetsinnehaven kontinuerligt genomgår förbättringar.

BOLAGETS MÅLSÄTTNING
Flexibilitet

Att vara flexibel när det gäller nya hyresgäster. Det innebär bland annat att lokalerna anpassas till hyresgästernas olika behov.

BOLAGETS MÅLSÄTTNING
Bästa hyresvillkor

Att erbjuda gamla och nya hyresgäster bästa möjliga hyresvillkor dvs, ingen ny eller gammal hyresgäst ska få bättre villkor hos någon annan hyresvärd.

BOLAGETS MÅLSÄTTNING
Förädling

Att på sikt koncentrera fastighetsbeståndet till färre orter.