Bredgatan 17-19

Kv. Leda 2

Byggår: 1904

Total Yta: 12 000 m²

Läge

Kv. Leda 2 är Hemlock AB:s flaggskepp som varit i företagets ägo sedan 1992. Byggnadernas tegelfasader och dess gedigna konstruktion samt nuvarande silo har tidigare använts som industi- och lagerbyggnader för Kärnkaffe vid tillverkning av kaffe. Numera används byggnaderna för kontor och är till största del uthyrda till en av Helsingborgs stads större förvaltningar. På fastigheten kan erbjudas parkeringsplats och i viss utsträckning garage. Fastighetens areal är 6314 kvm och lokalareal cirka 12000 kvm.

Fastigheten ligger centralt belägen inom Helsingborgs stads planerade H+ område och dess framtida utveckling utreds och uppdateras kontinuerligt, dels genom kommande ändringar av detaljplaner, dels ändring av gatustråk och annan verksamhet i område Oceanhamnen med flera.

Historik

Fastigheten är byggd i flera etapper. Den norra delen är äldst. Den uppfördes av August Wingårdh redan år 1904 till det nybildade Skåne-Hallands Utsädes AB. När den verksamheten avvecklades förvärvade Kärnkaffe AB fastigheten. Under flera år bedrev Dir. Löwdahl en av Sveriges största kafferosterier i fastigheten. Fortfarande finns de stora rostfria cisternerna kvar på södra delen av kv Leda 2. Det var där som kafferosteriet förvarade de olika kaffebönorna.

I slutet av 1980 övertogs Kärnkaffes rörelse av Zoegas kaffe. Då flyttade man all verksamhet till en annan plats i Helsingborg. Strax efteråt övertog fastighetsbolaget Rengbågen fastigheten. De hade för avsikt att kontorisera fastigheten. Ark. Thomas Holtenäs upprättade nya ritningar. Tyvärr kom fastighetskrisen emellan. Regnbågen kom på obestånd. Då förvärvade Hemlock AB fastigheten.